Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölenin (Desteğin) Kusuru

5.75

Destekten yoksun kalma zararı bir yansıma zarardır(197). Türk hukukunda yansıma zararların tazmini için özel bir koruma normunun varlığı aranmakta, bu nedenle de yansıma zararların tazmin edilebilmesi için açık bir düzenleme gerekmektedir.

2. Zarar Görenin Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması
4. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zarar Görenin Kusuru