Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU

BK m. 59- (IV. Özel durumlar - 4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur.

(eBK m. 54/II; İsv. BK m. 54/II)

§2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HÂLLERİ
§4. ÖZEN SORUMLULUĞU