Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE GİDERİMİ

I. GENEL OLARAK

6.71

Manevi tazminatın belirlenmesi maddi tazminatın belirlenmesinden farklı ilkelere tabidir(153). Manevi zararda, maddi zararın belirlenme-Sayfa 581sinde olduğu gibi kesin bir tavan miktarına ulaşmak mümkün değildir, bu nedenle de hâkimin takdir yetkisinin önemli bir rolü olduğu kabul edilir(154). BK m. 58/II uyarınca hâkimin tazminatın bir miktar para ödenmesi yerine başka bir giderim biçimi kararlaştırma veya tazminata ekleme konusunda da takdir yetkisi mevcuttur.

C. MANEVİ ZARAR KALEMİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI ZARAR KALEMLERİ
II. MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ