Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 137

3. Özel Hukuka Dayanan Yetki

2.174

Kanunun verdiği yetki sadece kamu hukuku kaynaklı değildir, bu yetki özel hukuk kaynaklı…

2. Kamu Hukukuna Dayanan Yetki
G. ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VEYA KAMUSAL YARAR