Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. YARIŞMA SORUNU VE “EN İYİ GİDERİM İMKÂNI”NIN BELİRLENMESİ

7.9

BK m. 60 hükmünde “en iyi giderim imkânı sağlayan sorumluluk sebebinden” bahsedilmiştir, hüküm yarışma sorununa işaret etmekten öte bir anlam taşımamaktadır, bu soruna çözüm getirmiş de sayılamaz(17). BK m. 60 hükmü ile amaçlanın ne olduğunun anlaşılabilmesi için, kural çokluğunda, yani tek bir olayın, aynı maddi olgunun birden fazla hukuk kuralına uyması durumunda, kuralların birbirleri ile olan ilgisi üzerinde kısaca durmak gerekir(18). Olasılıklar şunlardır(19): Kümülatif yarışma (taleplerin yığılması), seçimlik yarışma, seçenekli talepler (talep temelleri) yarışması ve kuralların birbirini dışlaması. Kümülatif yarışma söz konusu olduğunda kurallar ne birbirilerinin yerine geçer ne de birbirlerini dışlar, talepler bir arada ileri sürülebilir (aynı maddi olgu hem maddi hem de manevi zarara yol açıp, BK m. 49 ve BK m. 58 hükümlerinin birlikte Sayfa 601 uygulanmasını gerektirebilir)(20). Seçimlik yarışma söz konusu olduğunda ise tek bir hukuka aykırılığa bağlanan çeşitli sonuçlar arasında hak sahibi dilediğini seçmekte özgürdür ancak sadece birini seçebilir, seçimle birlikte diğer haklarını tüketir (BK m. 227)(21). Dışlamada ise özel kural genel kuralın ya da yeni kural eski kuralın uygulanmasını engeller.

§2. BK M. 60 HÜKMÜ KARŞISINDA HÂKİMİN SORUMLULUK SEBEBİNİ BELİRMEDEKİ ROLÜ
Sekizinci Bölüm - MÜTESELSİL SORUMLULUK