Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zarar

3.135

Yönerge’de imalatçının sorumluluğu kişiye gelen tüm zararları (ölüm ve bedensel zarar), eşyaya gelen zararların ise bir bölümünü kapsamakta-Sayfa 293dır, eşyaya gelen zararlar bakımından iki önemli sınırlama mevcuttur(269): İlk sınırlamaya göre sadece hatalı imal edilen malın dışındaki mallara gelen zarar tazmin edilir(270); diğer sınırlamaya göre ise eşyalara gelen zararın tazmin edilebilmesi için söz konusu eşyaların normal olarak kişisel kullanıma ve tüketime tabi eşya olması ve zarar gören tarafından da bu şekilde kullanılması gerekir; dolayısıyla sadece tüketim amaçlı mallara gelen zararlar Yönerge kapsamında koruma altına alınmıştır, ancak bu, zarar görenin mutlaka tüketici olacağı anlamına elbette gelmez(271). Bu son sınırlamayı bazı ülke hukukları takip ederken bazı ülke hukukları takip etmemiştir.

2. Ürünün Hatalı Olması
4. Nedensellik Bağı