Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zarar

3.135

Yönerge’de imalatçının sorumluluğu kişiye gelen tüm zararları (ölüm ve bedensel zarar),…

2. Ürünün Hatalı Olması
4. Nedensellik Bağı