Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zarar ile İşletmenin Faaliyeti Arasında Nedensellik Bağının Bulunması: Tipik Risk

3.199

Hüküm bu konuda açıklık taşımasa da BK m. 71 hükmünün uygulanabilmesi için, zararın işletmenin tipik riskinden kaynaklanması gerekir. Tehlike sorumluluğunun kurulabilmesi için zarar, tehlikeli faaliyetten doğmalı ve bu faaliyetin tipik riski sonucu olmalıdır(393). BK m. 71 hükmünde «tipik risk» ibaresi geçmemektedir, ancak bu, sorumluluların tehlikeli faaliyet ile uygun nedensellikte tüm zararları tazmin edeceği şeklinde yorumlanamaz(394). Aksi takdirde tehlikeli faaliyetten doğan sorumluluk amaca uygun bir şekilde sınırlandırılamaz, uygun nedensellik bağı bu noktada yetersiz kalır(395). Bu nedenle de tehlike sorumluluğunda nedensellik bağının kurulması için zararın tehlike faaliyetin tipik riskinden doğması gerekir(396).

2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Zarar Doğması
D. SONUÇLARI