Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Tedaviyi Ret Hakkı ve Zarar Görenin Kusuru

5.79

Bedensel zararlarda zarar görenin kusuru, diğer maddi zararlara nazaran daha hassas…

Bu konuda en önemli tartışmalardan biri zarar görenin tedaviyi ret hakkının kullanmasının…

3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölenin (Desteğin) Kusuru
5. Eşyaya Gelen Zararlarda Zarar Görenin Kusuru