Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 476

§8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ

4.199

Eşyaya gelen zarar, (dommage matériel, Sachschaden) ise bir kişinin malının hasar görmesinin sonucu ortaya çıkar ve bu durum aynı zamanda bir ayni hak ihlâli teşkil eder; eşyaya gelen zarar, bir şeyin kaybı, tahribi veya hasara uğramasından doğan zarardır(424). Eşyaya gelen zarar (dommage matériel) bir taşınır veya taşınmazın özüne verilen zarardır, bu nedenle doğan malvarlığı eksilmesidir(425). Kişiye gelen zararın ve eşyaya gelen zararın nasıl belirleneceği farklı usul ve esaslara tabidir(426). Eşyaya gelebilecek zarar ve ile kişiye gelebilecek zarar nitelik olarak farklıdır; eşya hasar görür, insan ise zarar. Bu nedenle uygulanacak hukuk kuralları farklılaşabilir. Maddi zarar hem kişiye gelen hem de eşyaya gelen zararlarda söz konusu olabilecek iken, bizim sistemimizde manevi zarar talebinin şartlarının eşyaya gelen zararlar bakımından, gerçekleşmesi daha zordur. Bunun nedeni manevi zararın tazmin edilebilmesi için mutlaka bir kişilik hakkı ihlâlinin gerçekleşmiş olması şartıdır; eşya üzerinde kişilik değerinin bulunması ise istisnaidir. Oysa kişiye gelen zarar söz konusu ise en temel kişilik değeri olan beden üzerindeki kişilik değerine veya başka bir kişilik hakkına müdahale söz konusu olacağından diğer şartların varlığı hâlinde manevi tazminat talebi hemen gündeme gelir.

IV. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER
Beşinci Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ