Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 476

§8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ

4.199

Eşyaya gelen zarar, (dommage matériel, Sachschaden) ise bir kişinin malının hasar görmesinin sonucu ortaya çıkar ve bu durum aynı zamanda bir ayni hak ihlâli teşkil eder; eşyaya…

IV. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER
Beşinci Bölüm - MADDİ TAZMİNAT: TAZMİNATIN BELİRLENMESİ