Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.67

BK m. 54 hükmünde sayılan, beden bütünlüğünün ihlâli durumunda talep edilebilecek…

III. TEDAVİ GİDERLERİ VE DİĞER MASRAFLAR
B. TEDAVİ GİDERLERİ