Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.67

BK m. 54 hükmünde sayılan, beden bütünlüğünün ihlâli durumunda talep edilebilecek ilk maddi zarar kalemi tedavi giderleridir (Heilungskosten). Tedavi ile amaçlanan zarar göreni eski durumuna getirmek, iyileştirmek olduğu için bu tür giderlerin ilk akla gelen maddi zarar kalemi olması da doğaldır(127).

III. TEDAVİ GİDERLERİ VE DİĞER MASRAFLAR
B. TEDAVİ GİDERLERİ