Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.47

Adam çalıştıranın sorumluluğu –eBK m. 55’deki ifadesi ile istihdam edenlerin mesuliyeti-…

II. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI