Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.47

Adam çalıştıranın sorumluluğu –eBK m. 55’deki ifadesi ile istihdam edenlerin mesuliyeti- BK m. 66 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hüküm kapsamında adam çalıştıranın sorumluluğu çalışanının (Hilfsperson) yani başka bir kişinin davranışı (responsabilité pour le fait d’autrui) yüzünden doğmaktadır. Kusursuz sorumluluk olarak isimlendirilmesinin nedeni aslında budur, ancak her ne kadar kusurlu davranışta bulunan o değilse bile adam çalıştıran belirli şartlarla özen yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabileceği için bizim görüşümüze göre kusur sorumluluğundan farklı bir sorumluluk söz konusu değildir(68).

II. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI