Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

2.55

Kusurlu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir; tüzel kişinin kusuru organlarının kusurudur…

IV. KUSUR EHLİYETİ: KUSUR VE AYIRT ETME GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
B. AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI