Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

2.55

Kusurlu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir; tüzel kişinin kusuru organlarının kusurudur (MK m. 50)(108). Gerçek kişinin özel hukuk sorumluluğuna tabi olabilmesi için ise kural olarak ayırt etme gücüne sahip olması gerekir; ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kişi davranışının sonuçlarını öngöremez(109). Bu nedenle ayırt etme gücü kavramı haksız fiil sorumluluğunun kuruluşu bakımından son derece önemlidir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan tam ehliyetsiz bir kişi haksız fiilinden de sorumlu olmayacaktır. Tam ehliyetsizin haksız fiilinden sorumlu olabileceği tek olasılık BK m. 65 hükmünde öngörülen hakkaniyet sorumluluğudur, bu sorumluluk da kusura dayanmaz. Hakkaniyet sorumluluğu ile ilgili BK m. 65 hükmü aşağıda kusursuz sorumluluk bahsinde incelenecektir(110).

IV. KUSUR EHLİYETİ: KUSUR VE AYIRT ETME GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
B. AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI