Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

5.37

Sorumluluğun kurucu unsuru olan kusur BK m. 51/I uyarınca tazminatın belirlenmesi aşamasında da dikkate alınacaktır(98). Kusur temelinde yükselen tazminat hukuku sistemimizde, kusurun ağırlığının tazminat belirlenirken dikkate alınması ve kusurun derecelendirilmesi doğaldır(99). Ayrıca belirtmek gerekir ki, BK m. 51/I’de yer alan kusurun ağırlığının ve BK m. 52/I’de yer alan zarar görenin kusurunun tazminatın belir-Sayfa 506lenmesine etkisi, kusursuz sorumluluk hâllerinde de uygulanacaktır(100). Yargıtay’ın yerleşik içtihadı da kusura dayanmayan sorumlulukta zarar görenin kusuru nedeniyle tazminattan indirim yapılması yönündedir(101).

III. KUSURUN AĞIRLIĞI
B. KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ