Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

5.37

Sorumluluğun kurucu unsuru olan kusur BK m. 51/I uyarınca tazminatın belirlenmesi…

III. KUSURUN AĞIRLIĞI
B. KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ