Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 516

A. GENEL OLARAK

5.53

Zarar görenin kusuru uygulamada oldukça önemli bir tazminatta indirim nedenidir(151). Sorumluluk hukukunda zarar veren kadar zarar gören de merkez kavramdır(152). Zarar görenin davranışı, zararın ortaya çıkmasına etki etmiş ya da ortaya çıkmış bir zararın artmasına da sebebiyet vermiş olabilir. Demek oluyor ki, zarar görenin kusurundan bahsedildiğinde iki olasılık düşünülmelidir: Zarar görenin zararın ortaya çıkmasına katılması ve ortaya çıkmış zararı arttırması. BK m. 52/I bu iki olasılığı da kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. BK m. 52/I’e göre: “Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir”.

V. ZARAR GÖRENİN KUSURU
B. BİRLİKTE KUSUR VE ZARARI ARTTIRMAMA KÜLFETİ