Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.89

BK m. 54/I b. 2’de yer alan kazanç kaybı zarar görenin mevcut zararını, BK m. 54/I…

BK m. 50/II kapsamında bir müstakbel zarar kalemi olarak değerlendirilen çalışma…

IV. ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN YA DA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR (İŞ GÜCÜ KAYBI)
B. BK m. 50/II KAPSAMINDA HÂKİMİN ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBINDAN DOĞAN ZARARI BELİRLEMESİ