Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

4.150

Kişinin beden bütünlüğüne yapılan haksız müdahale yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.…

III. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
B. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ