Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

2.187

Ortaya çıkan her türlü zararın tazmin edildiği bir sistem bulunmamaktadır. Sistemler…

VII. AHLAKA AYKIRI FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK
B. AHLAKA AYKIRILIK KAVRAMI