Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.62

Adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamında BK m. 66 hükmüne bir üçüncü fıkra eklenmiştir.…

III. ORGANİZASYON SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI