Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.68

BK m. 67 hükmü hayvan bulunduranların sorumluluğunu düzenlemiştir(113).…

IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI