Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


A. GENEL OLARAK

3.104

Yapı malikinin sorumluluğu birçok ülke hukukunda düzenlenmiş önemli bir sorumluluk kaynağıdır(204). Aşağıda gerekçelerini açıklayacağımız üzere yapı malikinin sorumluluğu ağırlaştırılmış bir sebep sorumluluğudur bu nedenle Borçlar Kanunu sistematiğinde özen sorumluluğu başlığı altında yer alması doğru olmamıştır(205).

II. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU
B. ŞARTLARI