Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 320

A. GENEL OLARAK

3.190

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan en önemli yeniliklerden biri de tehlike sorumluluğun genel bir hükümle (BK m. 71) düzenlenmesidir. Düzenlemenin temelinde yatan düşünce, zarar görenin zararlarının kolaylıkla tazmin edilmesinin sağlanmasıdır. Ulusan’a göre tehlike sorumluluğunun varlık nedeni, tehlike yaratıcı etkenlerin toplum için yararlı ve vazgeçilmez olmasıdır. Tehlike bir anlamda görmezden gelinmektedir; ancak bu tehlike kaynaklarının bireylerde doğurduğu zararları da toplum ve birey arasındaki denge gözetilerek gidermek zorunludur. Hukuk düzeni, desteklediği, izin verdiği tehlikeli faaliyetlerin yol açtığı zararları tazmin yükümlülüğü getirmekle, bozulan sosyal ve ekonomik dengeyi tekrar kurar(378).

II. GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE ARZ EDEN İŞLETMELERİN SORUMLULUĞU (BK m. 71)
B. BK m. 71 HÜKMÜNÜN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ