Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 320

A. GENEL OLARAK

3.190

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan en önemli yeniliklerden biri de tehlike sorumluluğun…

II. GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE ARZ EDEN İŞLETMELERİN SORUMLULUĞU (BK m. 71)
B. BK m. 71 HÜKMÜNÜN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ