Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 77

B. AYIRT ETME GÜCÜNÜN VARLIĞI

2.56

Medeni Kanun’un 13. maddesinde ayırt etme gücüne ilişkin olumsuz bir tanım yer almaktadır(111). Buna göre “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir”. Yasakoyucunun olumsuz bir tanım yapması öğretide ayırt etme gücünün varlığının asıl, yokluğunun istisna olması gerekçesi ile açıklanmaktadır(112). Bu nedenle de, ayırt etme gücünün varlığı karine olarak kabul edilmektedir(113). Bununla birlikte küçükler bakımından karine ayırt etme gücünün bulunmadığı yönünde olmalıdır(114).

A. GENEL OLARAK
C. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU