Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BK m. 50/II KAPSAMINDA HÂKİMİN ÇALIŞMA GÜCÜNÜN KAYBINDAN DOĞAN ZARARI BELİRLEMESİ

1. Genel Olarak

4.91

BK m. 54/I b. 3 kapsamında tazmin edilecek olan, iş gücü kaybı dolayısıyla malvarlığında…

Gelecek belirsizdir ancak zarar yine de belirlenmelidir ancak bunu kabul etmek gelecekteki…

A. GENEL OLARAK
2. Geçici ve Kalıcı İş Gücü Kaybı