Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BK m. 71 HÜKMÜNÜN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.193

BK m. 71 hükmü kapsamında sorumluluğun kurulması için hukuka aykırılık unsurunun…

A. GENEL OLARAK
C. ŞARTLARI