Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. BK m. 71 HÜKMÜNÜN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.193

BK m. 71 hükmü kapsamında sorumluluğun kurulması için hukuka aykırılık unsurunun aranıp aranmayacağı tartışılmalıdır(384). Türk hukukunda bu tartışmayı alevlendiren, BK m. 71 hükmünün fedakârlığın denkleştirmesi başlığını taşıması ve hükmün dördüncü fıkrasıdır. BK m. 71/IV’e göre: “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler.”

A. GENEL OLARAK
C. ŞARTLARI