Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 441

B. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ

4.152

Destekten yoksun kalma tazminatında, destek görenlerin tazminini talep ettikleri…

A. GENEL OLARAK
C. DESTEK (ÖLEN) VE DESTEK GÖREN