Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 441

B. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ

4.152

Destekten yoksun kalma tazminatında, destek görenlerin tazminini talep ettikleri zarar, ölenin uğradığı doğrudan zarar değil, bağımsız bir zarardır. Ölen kişinin geçimlerine destek verdikleri kişilerin desteklerini kaybetmeleri nedeniyle uğradıkları zarar, yansıma zarardır(306). Yansıma zararın tazmini Fransız hukuku gibi bazı ülke hukuklarında geniş uygulama alanı bulurken(307) Türk İsviçre hukukunda sınırlı bir biçimde kabul edilmekte, özel bir koruma normunun varlığı aranmaktadır(308). BK m. 53/I b.3 hükmünde yansıma zarar kalemi olan destekten yoksun kalma sonucu ortaya çıkan zararın tazmini açıkça düzenlendiği için bu tür zararların tazmini mümkündür.

A. GENEL OLARAK
C. DESTEK (ÖLEN) VE DESTEK GÖREN