Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ

5.43

BK m. 51/I uyarınca kusurun ağırlığının tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması…

A. GENEL OLARAK
C. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ