Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞARTLARI

3.69

Hayvan bulunduranın sorumluluğunun doğması için gerekli şartlar şunlardır(116):…

A. GENEL OLARAK
C. KURTULUŞ KANITI