Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞARTLARI

3.107

BK m. 69 uyarınca yapı malikinin sorumlu tutulabilmesi için haksız fiilin kusur dışında, genel unsurları yine de aranacaktır: Hukuka aykırı bir fiil, zarar ve bina veya yapı eserinin yapımındaki bozukluk ve bakımındaki eksiklik ile ortaya çıkan zarar arasında uygun nedensellik bağının varlığı. Bu tip kusursuz sorumluluk hâllerinde nedenselliğin kesilmesi özel Sayfa 278 bir önem taşır, zira kusur değerlendirilmesi yapılmayacağı için sorumlu tutulmak istenen yapı malikinin en önemli savunması zararın mücbir sebep nedeniyle ortaya çıktığı ve bunun nedenselliği kestiği yönünde olacaktır. Öğretide nedensellik bağının kesilmesinin dar yorumlanması gerektiğine ilişkin görüşler de bulunmaktadır(214). Mücbir sebep hâli hem kusurlu hem de kusursuz sorumluluklarda nedenselliği kesen bir hâldir ancak bunun için ortaya çıkan olayın mücbir sebep teşkil etmesi gerekir, kusursuz sorumluluklarda özellikle de tehlike sorumluluğunda bu daha zor olabilir. Mücbir sebepten bahsedebilmek için de öngörülemez, önlenemez bir olay olması gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere mücbir sebepte önemli olan olayın öngörülemezliği değil olayın somut etkisinin, boyutunun öngörülemezliğidir ve bu nedenle de önlenemezliğidir. Fırtına öngörülebilir ama örneğin evin çatısını uçuracağı öngörülemez ise bu mücbir sebep teşkil eder ve nedensellik kesilir; yok yapı maliki gerekli tedbirleri alsaydı çatı uçmayacak idiyse mücbir sebepten bahsedilmez zira aşılamaz, önlenemez bir durum söz konusu değildir. Denilebilir ki, gerekli tedbirleri alma imkânı vermek özen yükümlülüğü anlamına gelir bu da kusur araştırmasına girer; bu eleştiriye cevap vermek kolay değildir ancak bunun nedeni, öngörü kavramının kusurla ilgisinin her zaman var olmasıdır; mücbir sebebin şartlarından biri de bu olduğu için bizi unsurlarla ilgili aynı kısır döngünün içine sürükler(215). Sayfa 2793.108Bu sorumluluğun uygulanabilmesi için bir bina veya yapı eseri bulunmalı; binanın veya yapının yapılışında bir bozukluk ya da bakımında bir eksiklik olmalı; yapım hatası veya bakım eksikliği dolayısıyla başkası bir zarara uğramalıdır(216). Bu sorumluluğun uygulanması için her şeyden önce ortada bir bina veya yapı eseri bulunmalıdır.

A. GENEL OLARAK
III. İMALATÇININ SORUMLULUĞU