Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞARTLARI

3.107

BK m. 69 uyarınca yapı malikinin sorumlu tutulabilmesi için haksız fiilin kusur dışında,…

A. GENEL OLARAK
III. İMALATÇININ SORUMLULUĞU