Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ŞARTLARI

3.48

Adam çalıştıranın sorumluluğunun doğması için sorumluluğun genel kurucu unsurlarından hukuka aykırılık, zarar ve uygun nedensellik bağı şartları aranmaktadır. Uygun nedensellik bağı hem çalışanın hukuka aykırı fiili ile zarar arasında hem de zarar ile adam çalıştıranın özen Sayfa 244 yükümlülüğüne aykırı (başka bir deyişle kusurlu) davranışı arasında aranır(69). Bu genel şartların yanında özel şartlar da aranmaktadır(70).

A. GENEL OLARAK
C. KURTULUŞ KANITI