Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI

4.141

BK m. 75 hükmü kural olarak kapsamı belirlenemeyen müstakbel zararlar açısından uygulama…

A. MÜSTAKBEL BEDENSEL ZARARIN VARLIĞI
C. İKİ YILLIK SÜRE