Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


B. ZARARIN VE MALVARLIĞI DEĞERİNİN TANIMI: FARK TEORİSİ-NORMATİF ZARAR TEORİSİ

Özel Kaynakça…

Aybay, Mehmet Erdem: Boşuna Yapılmış Masrafların Tazmini, İstanbul, 2013; Burcuoğlu,…

A. GENEL OLARAK
C. FİİLİ ZARAR-YOKSUN KALINAN KÂR