Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. HAKLI SAVUNMA

BK m. 63- (VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak) (2) Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması, yetkili kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması veya zorunluluk hâllerinde de fiil, hukuka aykırı sayılmaz.

2. Tıbbi Müdahalelerde Zarar Görenin Rızası
D. HAKKIN KENDİ GÜCÜYLE KORUNMASI