Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. İKİ YILLIK SÜRE

4.142

Eski BK m. 46/II zamanında iki yıllık sürenin başlangıç anı tartışmalıydı zira hükümde…

B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI
§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ