Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. İKİ YILLIK SÜRE

4.142

Eski BK m. 46/II zamanında iki yıllık sürenin başlangıç anı tartışmalıydı zira hükümde iki yıllık sürenin “hükmün tefhimi tarihinden itibaren” başlayacağı belirtiliyordu. Hükmün tefhimi ibaresi nedeni ile de iki yılın hükmün verildiği tarihten mi yoksa kesinleştiği tarihten itibaren mi başlayacağı tartışmalıydı. Hüküm değişikliğinden önce de Yargıtay aşamasında inceleme süresinin çok uzun sürmesi ve bunun da hak kaybına yol açabileceği gerekçe gösterilerek sürenin kesinleşme tarihinden başlatılması kabul Sayfa 433 ediliyordu(272). BK m. 75’de bu konuya açıklık getirilerek iki yıllık sürenin kararın kesinleşmesinden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır(273).

B. ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENEMİYOR OLMASI
§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ