Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KURTULUŞ KANITI

3.80

Kusur Karinesi: BK m. 67/II hükmüne göre: “Hayvan bulunduran, bu zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumlu olmaz”.…

B. ŞARTLARI
D. ALIKOYMA VE HAYVANI ÖLDÜRME HAKKI