Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KURTULUŞ KANITI

3.56

Kusur Karinesi: Adam çalıştıran eğer kurtuluş kanıtı getirirse sorumlu olmaz. BK m. 66/II uyarınca, adam çalıştıran çalışanını seçmede, çalışanına talimat vermede, onun gözetim ve denetiminde zararın doğmasını engellemek için gerekli tüm özen ve dikkati gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Bununla birlikte bu kurtuluş kanıtını getirmesi çok da kolay değildir.

Çalışanın, çalıştıranın talimatlarını yanlış anlaması durumunda çalıştıranın sorumluluktan…

B. ŞARTLARI
D. BK M. 66 İLE BK M. 116 İLİŞKİSİ