Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ

5.45

Kusursuz sorumlulukta, kusur, sorumluluğun kurucu unsuru değildir ancak bu, zarar verenin ve zarar görenin kusurlarının tazminatın belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacağı anlamına gelmez(127). Aksi kabul edilseydi, benzer bir olay kusur sorumluluğuna tabi tutulduğunda, kusurlu zarar verenin ödeyeceği tazminat miktarı, kusursuz sorumluluğa tabi tutulan kusursuz zarar verenden daha az olur ve bu da adil olmazdı(128). Bu durumda tazminatın belirlenmesinde BK m. 51 uyarınca kusur değerlendirmesinin nasıl yapılacağı bir soru olarak karşımıza çıkar.

B. KUSURA DAYANAN SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ
IV. ZARAR GÖRENİN RIZASI