Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. MANEVİ ZARAR KALEMİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI ZARAR KALEMLERİ

6.66

Manevi zararın söz konusu olabilmesi için kişivarlığında bir eksilme meydana gelmelidir. Hangi unsurların kişivarlığına dâhil sayılacağı konusunda ise önemli görüşler ve yaklaşım farkları mevcuttur(136).

6.67

Eşya Üzerinde Kişilik Değeri: Eşya üzerinde kural olarak bir kişilik değeri mevcut olmadığından manevi tazminat talebi mümkün görülmemektedir(137). Bununla birlikte bir görüşe göre, kişi ile eşya arasında para ile ölçülemeyen bir duygusal bağlılık varsa eşya üzerinde de bir kişilik değeri kabul edilebilir(138). Buna karşılık bizim de katıldığımız diğer görüşe Sayfa 578 göre “kişi ile eşya arasındaki duygusal bağlılık” ölçütü sınırlarının belirsiz olması nedeniyle yetersizdir, eşya üzerinde bir kişilik değerinin bulunduğunu kabul etmek için bu duygusal bağ yanında, bu bağın kurulmasının da olağan olması, zarar gören yerinde aynı şartlarda makul bir insanın da bu bağlılığı kuracak olması aranmalıdır(139). Buna iyi bir örnek kişilerin evcil hayvanlarının zarar görmeleridir(140).

B. MANEVİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ VE TALEP HAKKI SAHİBİ
§3. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE GİDERİMİ