Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. MANEVİ ZARAR KALEMİ OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI ZARAR KALEMLERİ

6.66

Manevi zararın söz konusu olabilmesi için kişivarlığında bir eksilme meydana gelmelidir.…

B. MANEVİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİ VE TALEP HAKKI SAHİBİ
§3. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE GİDERİMİ