Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ŞARTLARI

3.92

Küçüğün, Kısıtlının, Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Bulunan Kişinin Davranışı: Ev başkanının sorumluluğu MK m. 369/I hükmünde sınırlanmıştır; ev başkanı sadece özen gösterilmesi ve gözetim altında bulundurması gerektiği kişilerin üçüncü kişilere verdikleri zararlardan sorumludur(176). Ayırt etme gücüne sahip olsun(177) veya olmasın(178) küçüğün anne ve babasının böyle bir özen, gözetim ve denetim yükümlülüğü kuşkusuz kabul edilir; aynı evde yaşasalar bile tam fiil ehliyetine sahip çocukları bakımından ise anne ve babanın böyle bir yükümlülüğünden Sayfa 269 bahsedilemez(179). Küçüğün üçüncü kişilere verdiği zararlardan MK m. 369 uyarınca anne ve baba müteselsilen sorumlu tutulacaktır(180).

B. SORUMLU KİŞİ: EV BAŞKANI
D. KURTULUŞ KANITI