Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. ŞARTLARI

1. Genel Olarak

3.195

BK m. 71’den doğan sorumluluğun kurulabilmesi için önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin varlığı, bu işletmenin bir faaliyetinden doğan bir zarar ve zarar ile işletmenin faaliyeti arasında nedensellik bağının bulunması (tipik risk) gerekir. Aşağıda bu şartları ayrı ayrı inceleyeceğiz.

B. BK m. 71 HÜKMÜNÜN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Zarar Doğması