Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


C. SPOR KARŞILAŞMALARI

Özel Kaynakça

Altunbaş, Çağla: “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/4-364 Esas, 2013/1543 Karar, 06.11.2013 Tarihli Kararının İncelenmesi-Spor Karşılaşmasında Meydana Gelen Yaralanmadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, (Ed. Baysal), s. 25 vd.; Hocquet-Berg, Sophie: “L’acceptation des risques en matière sportive enfin abandonnée!”, RCA, Şubat 2011, s. 7 vd.; Hürmüz, Peyman: “Spor Karşılaşmalarında Sporcuların Yaralanmalarından ve Ölümlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk”, Av. Ömer Remiz Arıkan Armağanı, (Ed. Çağlar), Ankara, 2013, s. 507 vd.; Groutel, Hubert, “L’acceptation des risques. Dérapage ou décollage?”, RCA 1999, chron. 16; Mouly, Jean: “L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives”, D. 2011, s. 690 vd.; Petek, Hasan: “Sporcu Yaralanmalarında ve Ölümlerinde Hukuka Uygunluk Sebepleri”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.3, 2009; Sert, Selin: Spor Faaliyetleri Sebebiyle Meydana Gelen Sakatlanmaların Haksız Fiil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Meselesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2015,C:1, No:1, s. 693 vd. Stark, Emil W.: “Das sogenannte Handeln auf eigene Gefahr”, SJZ 1954, s. 21-26.

B. YAPISAL YATKINLIK
III. KUSURUN AĞIRLIĞI