Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI

2.64

BK m. 59 hükmüne göre: “Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur”. Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumunun düzenlendiği bu hükümde de ayırt etme gücünün varlığı ile kusur unsuru arasındaki ilkeden bir sapma söz konusu değildir(128). İradesini oluşturamayan biri kusurlu sayılamaz. Ancak bu hükümde bir farklılık mevcuttur. Kendisini Sayfa 81 iradesini oluşturamayacak duruma bizzat sokan kişi aslında kusurludur zira akla uygun davranma biçiminden yoksun kalmayı ya istemiştir (kast) ya da özensiz davranışı (ihmal) sonucu bu duruma gelmiştir. İki durumda da kusur unsuru mevcuttur.

C. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU
V. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNESİ