Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI

2.64

BK m. 59 hükmüne göre: “Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur”.…

C. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN HAKSIZ FİİLLERİNDEN SORUMLULUĞU
V. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNESİ