Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ BELİRLENMESİ

4.165

Destekten yoksun kalma zararı bir müstakbel zarar kalemidir ve hâkimin bu zararın…

C. DESTEK (ÖLEN) VE DESTEK GÖREN
E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ