Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ BELİRLENMESİ

4.165

Destekten yoksun kalma zararı bir müstakbel zarar kalemidir ve hâkimin bu zararın belirlenmesinde BK m. 50/II uyarınca takdir yetkisi bulunmaktadır. Destekten yoksun kalma zararının hesaplanmasında aktüerya biliminin verilerine ve tablolarına ihtiyaç duyulmaktadır. BK m. 50/II’nin müstakbel zararların hesaplanması için verdiği takdir yetkisi ile hâkim dosyayı aktüer bilirkişilere göndermektedir; bununla birlikte hâkim aktüer bilirkişilerce yapılacak hesaplar ile bağlı değildir(341) .

C. DESTEK (ÖLEN) VE DESTEK GÖREN
E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ