Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. DİĞER MASRAFLAR

4.79

BK m. 54 hükmünde de bedensel zararlar sınırlı sayıda sayılmadığı için açıkça yazılmamış olsa bile tedavi giderleri dışında da haksız fiil sonucu yapılmış diğer masraflar kuşkusuz hükmün kapsamındadır. Demek oluyor ki, haksız fiil sonucu malvarlığında eksilme yaratan bütün masraf kalemleri, yine haksız fiil ile uygun nedensellik ilişkisinde olduğu sürece talep edilebilecektir; haksız fiil sonucu sınavlara giremeyen öğrencinin okulunun uzaması nedeni ile yaptığı harç masrafı Yargıtay kararına yansımış bir örnektir(153).

C. BAKIM MASRAFLARI
E. KAZANÇ KAYBI