Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. DİĞER MASRAFLAR

4.79

BK m. 54 hükmünde de bedensel zararlar sınırlı sayıda sayılmadığı için açıkça yazılmamış…

C. BAKIM MASRAFLARI
E. KAZANÇ KAYBI